Beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermek  abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. [Nkt. 8. § (2) bekezdése]

Ez a kötelezettség idén azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nkt. 8. § (1) bekezdés].

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

A beíratás időpontja: 2023.04.24.-27.-ig

Délelőtt 8:00 – 11:30

Délután 13:00 – 16:00

Az első óvodai foglalkozási nap/ a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1. (péntek)

(Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődésben elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.)

A nevelési év utolsó napja: 2023. augusztus 30. (péntek)

NYÍLT NAPOK

Óvodai beíratás a 2021-22 tanévre – Nagyréde

Szeretettel várjuk nyílt napjaink alkalmából a leendő óvodás gyermekeket és szüleiket!

Időpont:

2023. április 19. szerda (délelőtt: 9:00 – 11:30, délután: 15:00 – 16:30)

2023. április 20. csütörtök (délelőtt 9:00 – 11:30)

Óvodai beiratkozás - Pilisborosjenő Önkormányzat és Hivatal

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

  • Óvodai felvétel iránti kérelem
  • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A kötelező oltásokat tartalmazó gyermek egészségügyi kiskönyv
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői vélemény másolata
  • a beírató szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány